NOVAMweb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


 
Play-in Limburg
In samenwerking met Accordeonvereniging Accordia uit Kerkrade organiseert Accordeonorkest Swentibold uit Buchten op 6 oktober 2019 hun 3de Play-in Limburg.
klik hier voor meer info en inschrijfformulier. Het WORD document kan je dan invullen en op sturen naar: Tiny Albertz-Wetzels, Caeciliastraat 38, 6143 BH Guttecoven, of mailen naar: mieke.czech@gmail.com
------------------------------------
De zomervakantie staat voor de deur, het NOVAM bestuur wenst iedereen een hele mooie zomervaktie.
------------------------------------
13e World Music Festival 2019, Innsbruck
Twaalf Nederlandse inschrijvingen zijn eind mei aanwezig geweest in Innsbruck om aan het 13e festival deel te nemen.
De uitslag van dit evenement is hier te vinden. In de volgende nieuwsbrief komt er meer informatie en foto's over dit grootste orkesten festival van de wereld
------------------------------------
Er komen weer workshops aan van Rik Cornelissen
Kijk hier alvast voor de data.------------------------------------
Op de website van de NOVAM staan geen telefoonnummers van bestuursleden. Wilt u contact met iemand van het bestuur, dan kan dat per e mail. Mocht dat om redenen niet kunnen, dan is het altijd mogelijk een "gewone" brief te sturen. De adressen staan namelijk wel vermeld op de site.
------------------------------------

De Nieuwsbrief juni 2019 al gelezen?
Per abuis is er in de nieuwsbrief van juni 2019 een verkeerde datum naast de poster van het orkesten festival 2020 geplaatst.
De juiste datum voor het Orkesten festival 2020 is:
ZONDAG 26 APRIL 2020
------------------------------------
Orkestenfestival 26 april 2020
met nieuwe locatie.
De Orkestencommissie heeft een fantastische en inspirerende nieuwe locatie gevonden voor het succesvolle festival voor accordeonorkesten. Het vierde orkestenfestival zal plaatsvinden in het Muziekcentrum van de Omroep, heuvellaan 33 te Hilversum. We beschikken daar over 2 mooie akoestische zalen met diverse kleedkamers, het gebouw heeft verder een uitstekende horecavoorzienig! Vanaf heden is de inschrijving voor orkestenfestival op 26 april 2020 mogelijk, verdere informatie over het orkestenfestival volgt nog voor de grote vakantie!
------------------------------------
 Novam ook in het tijdschrift KLANK. Het bestuur van Novam is met de redactie van het tijdschrift  KLANK overeengekomen om in ieder nummer een 2 tal bladzijden te publiceren met Novam informatie. Op de laatste ALV in mei 2019 vonden de leden dat een goed idee. Het bestuur heeft inmiddels Gertie Bruin bereid gevonden de functie eindredacteur op zich te nemen. Hij gaat zich, samen met het bestuur, inzetten om de Novam-bijdrage vorm te geven. Het abonnement,  4 nummers per jaar,
zal voor NOVAM leden € 18,50 gaan kosten (normaal € 21,50).


------------------------------------
Het Nationaal Solisten en Kamermuziek concours 2020 zal op zondag 15 maart 2020 plaatsvinden. Ook dit keer vind het plaats in het "bekende"gebouw van de Muziek en Dansschool Amstelveen.
Inschrijven is mogelijk.
------------------------------------
De NOVAM krijgt vaak een vraag over instrumenten verzekeringen. Kijk op het tabblad "instrumenten verzekering" (onder: NOVAM-CONTACT) voor meer informatie.
------------------------------------
3 november 2018 was het NOVAM Nuevo festival in Nijmegen.
Van dit concert zijn zowel geluids als video opnames gemaakt. Als je naar het trabblad NOVAM 90 jaar gaat, en dan naar "Video's NOVAM Nuevo festival" dan kan je de eerste video bekijken.
Natuurlijk kan je ook hier klikken.
------------------------------------
Wil je het concert van je vereniging vermeld zien in de concert agenda, of heb je een poster (in JPEG bestand) voor op het prikbord? Stuur dit dan naar: redacteur@novam.net

update: 12 juli  2019 en nu voorlopig vakantie :-)


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu