Reglement orkestenfestival - NOVAMweb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement orkestenfestival

Orkestenfestival 2019
Beoordeling Novam orkesten festival
Alle deelnemende orkesten ontvangen van de jury een positief opbouwend rapport over de gespeelde werken.
Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken, wel cijfers aan ieder orkest. Er worden punten gegeven voor de criteria:
-muzikaliteit
-techniek
-samenspel
-interpretatie

De jury gaat uit van een puntensysteem op basis van becijfering van 0 tot 10 (met één decimaal achter de komma). Per jurylid kan een orkest 40 punten krijgen.
Deze beoordeling en cijfergeving geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling jury beraad. De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury. De juryleden leveren de lijsten niet in, zij houden het bij zich. De cijfers zijn vooral belangrijk als er geen consensus is over de mogelijke prijswinnaar(s). In dat geval worden de cijfers opgeteld en beslist de telling.
 
Er zijn dit jaar een paar belangrijke inhoudelijke veranderingen: om het jureren te vergemakkelijken heeft de orkestcommissie een indeling gemaakt op drie niveaus, waardoor er per zaal 11 gelijkwaardige orkesten zullen optreden. De jury zal de orkesten op meerdere punten beoordelen en  verschillende prijzen toekennen: er wordt per zaal alleen een 1e prijs toegekend, en een prijs voor de “Beste vertolking van een originele compositie voor Accordeonorkest”, en een “programmaprijs” voor “Sterk en Samenhangende Programma”

Extra aandacht Punten m.b.t. het toekennen van de Programmaprijs: Verzorgde uitvoering. De prijs moet uitsluitend gekoppeld worden aan de kwaliteit van de uitvoering, niet aan de moeilijkheidsgraad van het programma. De programmaprijs zal gaan naar een orkest wat goed speelt, en vooral een afgewogen/evenwichtig programma heeft. Het is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor orkesten die (net) onder de top zitten. Verschillende muziekstijlen zijn belangrijk, niet 3x Bach of 3x Götz. Hoe veelzijdiger, hoe beter. Bij voorkeur origineel én bewerking. Een orkest dat 3 keer een perfecte Bach laat horen kan zeker aanspraak maken op de eerste prijs, maar niet op de programmaprijs.
Het orkest laat meerdere of veel  stijlen “muziek“ horen, de jury kan b.v. ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante nieuwe muziek of premières. Zowel technisch ingewikkelde als muzikaal ingewikkelde passages moeten in de stukken vertegenwoordigd zijn. Het technische deel kan zowel blijken uit technische passages (loopjes) als uit bepaalde balgtechnieken (regelmatige bellowshakes).
Elk orkest heeft 35 min. de tijd op het podium. Dit is inclusief 5 minuten inspelen, 20 min. speeltijd en het op- en afgaan van het podium. Orkesten die hier (ver) buiten gaan, krijgen een aantekening van de jury. Deze aantekening kan meewegen bij een “close finish”.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu