Reglement orkestenfestival - NOVAMweb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement orkestenfestival

Orkestenfestival 2020

Er is een open inschrijving van orkesten, er worden bij het festival géén punten gegeven. Het gaat er vooral om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën worden gebracht. De jury houdt rekening met alle facetten van het musiceren, alle juryleden zullen een motiverend en positief opbouwend rapport schrijven. Orkesten kunnen ook meedoen zonder mededinging naar de prijzen, zij krijgen dan net als ieder deelnemend orkest een opbouwend juryrapport.

Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken,  wel cijfers aan ieder orkest. De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury.  Er worden punten gegeven voor de volgende criteria: muzikaliteit, techniek, samenspel en interpretatie. Deze beoordeling en cijfergeving geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling jury beraad. De cijfers zijn vooral belangrijk als er geen consensus is over de mogelijke prijswinnaar(s). In dat geval worden de cijfers opgeteld en beslist de telling.

Om het jureren te vergemakkelijken maakt de orkestcommissie steeds een indeling maken op twee of drie niveaus, waardoor er per zaal 10 gelijkwaardige orkesten zullen optreden. De orkestcommissie deelt de ingeschreven orkesten in op grond van de opgeven werken volgens niveau-indeling van de cataloguslijst accordeonorkesten van de Novam

De jury zal de orkesten op meerdere punten beoordelen en  verschillende prijzen toekennen: er wordt per zaal alleen een 1e prijs, een “programmaprijs” voor “Sterk en Samenhangende Programma”en een “aanmoedigingsprijs” toegekend. Extra aandacht Punten m.b.t. het toekennen van de programmaprijs: de prijs moet uitsluitend gekoppeld worden aan de kwaliteit van de uitvoering, niet aan de moeilijkheidsgraad van het programma. De programmaprijs zal gaan naar een orkest wat goed speelt, en vooral een afgewogen/evenwichtig programma heeft. Het orkest laat meerdere of veel  stijlen “muziek“ horen, de jury kan b.v. ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante nieuwe muziek of premières.

Elk orkest heeft 35 min. de tijd op het podium. Dit is inclusief 5 minuten inspelen, 20 min. speeltijd en het op- en afgaan van het podium. Orkesten die hier (ver) buiten gaan, krijgen een aantekening van de jury. Deze aantekening kan meewegen bij een “close finish”.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu