Nieuwsbrief van het KNMO

Voor het ter perse gaan van de nieuwsbrief is er een nieuwe update verschenen met betrekking tot de lockdown. Deze kunt u hier lezen.

Zoals bekend is per 1 december 2020 de Coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) van kracht. Deze tijdelijke wet inclusief de bijbehorende ministeriële regelingen vervangt de regionale noodverordeningen die tot op heden per veiligheidsregio van toepassing waren. Datgene wat reeds in de noodverordeningen was opgenomen is verwerkt in de Coronawet en de ministeriële regelingen.

Klik hier voor verdere informatie omtrent de maatregelingen.

Of lees de gehele brief hier:

Corona update 9 december 2020
Getagd op: