Jazz en Wereldmuziek

Op het gebied van Jazz en Wereldmuziek timmert Rik Cornelissen, hoofdvakdocent aan de afdeling Jazz & Pop aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem, flink aan de weg.

Meerdere keren per jaar geeft hij workshops over improvisatie en begeleiden, waar hij je met het gehoor en gevoel als uitgangspunt in plaats van het notenschrift stap voor stap meeneemt in het vrij spelen en improviseren.

Elke workshop is afzonderlijk te reserveren, maar zijn onderling gekoppeld. Eén gaat over het maken van melodieën en de andere over het begeleiden daarvan.

Als je nog vragen hebt met betrekking tot de workshops, dan kun je deze e-mailen naar Rik Cornelissen.

Op de agenda:


Overige activiteiten


Contactpersoon:

Werkgroep Jazz en Wereldmuziek
De Werkgroep Jazz en Wereldmuziek ondersteunt het NOVAM-bestuur door het organiseren van workshops en het publiceren van lesmateriaal op het gebied van jazz en wereldmuziek.
De Werkgroep Jazz en Wereldmuziek bestaat uit: Evert van Amsterdam, Bart Lelivelt, Gerie Daanen en Rik Cornelissen.