Orkestenfestival

Het NOVAM Orkestenfestival gepland op zondag 27 september 2020 gaat niet door.

Door de Coronacrisis zal het Orkestenfestival pas plaatsvinden op 27 november 2021. 

Omdat er geen zicht is op verbetering van de huidige situatie wat betreft de coronamaatregelen, is het niet mogelijk de organisatie van het orkestenfestival op dit moment in gang te zetten. Hopelijk zal de situatie in het nieuwe jaar verbeteren, zodat veel orkesten zich wederom voor de volgende editie in 2021 zullen inschrijven.

Alle orkesten moeten zich opnieuw aanmelden.

De inschrijfformulieren komen te zijner tijd samen met de uitnodiging op de website beschikbaar. Alle leden ontvangen de uitnodiging ook per e-mail.


Als u nog vragen heeft met betrekking tot het festival, dan kunt u deze e-mailen naar Christa Groeneveld.


Lees meer over:

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Er is een open inschrijving van orkesten. Bij dit festival worden géén punten gegeven. Het gaat er vooral om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën worden gebracht.

Orkesten kunnen kiezen of zij willen meedoen zonder mededinging naar de prijzen. Zij krijgen dan net als ieder deelnemend orkest een opbouwend juryrapport.

Elk orkest heeft 35 minuten de tijd op het podium. Dit is inclusief 5 minuten inspelen, 20 minuten speeltijd en het op- en afgaan van het podium. Orkesten die hier (ver) buiten gaan, krijgen een aantekening van de jury. Deze aantekening kan meewegen bij een “close finish”.

De jury zal de orkesten op meerdere punten beoordelen en verschillende prijzen toekennen: vanaf 2019 wordt er per zaal alleen een 1e prijs, een “programmaprijs” voor “Sterk en Samenhangend Programma” en een “aanmoedigingsprijs” toegekend. In het jaar 2020 is deze prijs omgedoopt tot “Arie Willems prijs” i.v.m. de grote rol die Arie heeft gehad voor de ontwikkeling van het Accordeon in Nederland.

Extra aandachtspunten m.b.t. het toekennen van de programmaprijs: de prijs moet uitsluitend gekoppeld worden aan de kwaliteit van de uitvoering, niet aan de moeilijkheidsgraad van het programma. De programmaprijs zal gaan naar een orkest dat goed speelt, en vooral een afgewogen/evenwichtig programma heeft. Het orkest laat meerdere of veel stijlen “muziek“ horen, de jury kan bijvoorbeeld ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante nieuwe muziek of premières.

Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken, wel cijfers aan ieder orkest.

De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury.

Er worden punten gegeven voor de volgende criteria: muzikaliteit, techniek, samenspel en interpretatie. Deze beoordeling en cijfergeving geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling juryberaad. De cijfers zijn vooral belangrijk als er geen consensus is over de mogelijke prijswinnaar(s). In dat geval worden de cijfers opgeteld en beslist de telling.

Om het jureren te vergemakkelijken maakt de orkestcommissie een indeling op twee niveaus, waardoor er per zaal 10 gelijkwaardige orkesten zullen optreden. De orkestcommissie deelt de ingeschreven orkesten in op grond van de opgeven werken volgens niveau-indeling van de cataloguslijst accordeonorkesten van de Novam.

De jury houdt rekening met alle facetten van het musiceren, alle juryleden zullen een motiverend en positief opbouwend rapport schrijven.

de volledige Repertorium-/literatuurlijst Orkesten

of download deze als pdf-bestand

De inschrijfformulieren komen in september samen met de uitnodiging op de website beschikbaar.

Prijswinnaars NOVAM Orkestenfestival 14 April 2019

Auditorium

eerste prijsMade Amstelveeno.l.v. R. Baas
programmaprijsKNA ensembleo.l.v. T. Fletcher
origineel compositieprijsMusicordao.l.v. W. Becker

Tuinzaal

eerste prijsAccordeonolao.l.v. C. Dito
programmaprijsBlijleveno.l.v. J. Josemans
origineel compositieprijsScala A orkesto.l.v. Y .spil /van Horik

om uitslagen van eerdere festivals in te zien.

Orkestenfestival 2019

previous arrow
next arrow
Slider

om foto’s van eerdere festivals te bekijken.


Contactpersoon:


Werkgroep Orkesten
De Werkgroep Orkesten organiseert het jaarlijkse Orkestenfestival en houdt zich bezig met de repertoriumlijst en aanvragen voor compositieopdrachten voor accordeonorkesten.
De Werkgroep Orkesten van de NOVAM bestaat uit: Christa Groeneveld, Tim Fletcher, Leo van Lierop en Evert van Amsterdam.

Sponsoren

Slider