Documentatiecentrum

Het Documentatiecentrum van de NOVAM bezit meerdere archieven met een uitgebreide collectie bladmuziek voor accordeonorkesten, -solisten en kamermuziek.

Een deel van deze collectie is voor leden te raadplegen. Mede uit oogpunt van kostenbesparingen en efficiëntie gaat het inzien van partituren en werken van de NOVAM als volgt:

Leden die een aanvraag doen voor het inzien van een partituur of werk ontvangen van een partituur enkele (in verhouding tot de grootte van het werk) belangrijkste pagina’s digitaal in PDF formaat. Er wordt daarbij rekening gehouden met partituren en werken die bestaan uit verschillende delen.

voor het aanvraagformulier.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Marieke de Vries.


In de catalogus Accordeonorkesten vindt u werken voor accordeonorkest in verschillende bezettingen.

De lijsten zijn ingedeeld naar divisie.

de Catalogus Accordeonorkesten

of download deze als zip-bestand

de volledige de Muziekbibliotheek Gert Nijkamp

of download deze als pdf-bestand

De NOVAM muziekuitgeverij heeft een groot aantal partituren (met bijbehorende partijen) van Nederlandse componisten in bezit.

Deze werken zijn veelal geschreven in opdracht van de NOVAM.

Tevens zijn bepaalde werken en arrangementen aan de NOVAM geschonken.

Er is momenteel nog geen lijst voorhanden; Op dit moment is het bestuur bezig alle NOVAM-uitgaven in een nieuw bestand te zetten en de afspraken met de componisten te herzien.

Van de de Catalogus Solisten en Kamermuziek is geen lijst voorhanden; Op dit moment wordt deze herzien en bijgewerkt.

Contactpersoon: