Formulier Opgave aantal verenigingsleden per 1 januari 2022

Aan de aangesloten Accordeon en Mondharmonica verenigingen

Ten behoeve van de facturering van de NOVAM-contributie en BUMA-bijdrage over 2022 ontvangen wij graag van u de onderstaande gegevens.

Toelichting bij de ledenopgave

Totaal aantal leden betreft het totaal van alle leden van de vereniging.

Spelende leden zijn alle leden die meespelen in het orkest.

Niet-spelende leden zijn leden die wel lid zijn van de vereniging, maar niet meespelen in het orkest.


Formulier

Gegevens vereniging


Gegevens contactpersoon voor deze opgave


Opgave aantal leden per 1 januari 2022


Gegevens ten behoeve van facturatie

Click or drag a file to this area to upload.

Contactpersoon: