Nieuwe aanmeldingen

Krachtens artikel 3 en 4 van het huishoudelijk reglement van de NOVAM kunnen tot een maand na aanmelding bezwaren worden ingebracht m.b.t. de toetreding van nieuwe leden.

Aspirant leden worden op deze pagina voorgesteld.

De volgende leden heten wij van harte welkom.

per september 2019:

Chris de Haas

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom.