Werkgroepen

Het bestuur van de NOVAM heeft een organisatie opgebouwd met de volgende acht werkgroepen:

  • Solisten en Kamermuziek
  • Orkesten
  • Educatie
  • Nieuwe Muziek
  • Lichte muziek en Wereldmuziek
  • Mondharmonica
  • Weekends en workshops
  • Website en Nieuwsbrief

Deze werkgroepen ondersteunen het bestuur van de NOVAM bij de uitvoering van haar doel als omschreven in de Statuten, artikel 2. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden zijn de werkgroepen gebonden aan hetgeen bepaald is in het Huishoudelijk Reglement, artikel 35 en 36.

Lees meer over:

[su_subpages]