Verkort Concoursreglement

Inschrijving

Er is een open inschrijving van orkesten. Bij dit festival worden géén punten gegeven. Het gaat er vooral om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën worden gebracht.

De jury houdt rekening met alle facetten van het musiceren, alle juryleden zullen een motiverend en positief opbouwend rapport schrijven. Orkesten kunnen ook meedoen zonder mededinging naar de prijzen. Zij krijgen dan net als ieder deelnemend orkest een opbouwend juryrapport.

Beoordeling

Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken, wel cijfers aan ieder orkest. De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury.

Er worden punten gegeven voor de volgende criteria: muzikaliteit, techniek, samenspel en interpretatie. Deze beoordeling en cijfergeving geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling juryberaad. De cijfers zijn vooral belangrijk als er geen consensus is over de mogelijke prijswinnaar(s). In dat geval worden de cijfers opgeteld en beslist de telling.

Om het jureren te vergemakkelijken maakt de orkestcommissie een indeling op twee of drie niveaus, waardoor er per zaal tien gelijkwaardige orkesten zullen optreden. De orkestcommissie deelt de ingeschreven orkesten in op grond van de opgeven werken volgens niveau-indeling van de Catalogus Accordeonorkesten van de NOVAM.

De jury houdt rekening met alle facetten van het musiceren, alle juryleden zullen een motiverend en positief opbouwend rapport schrijven.

Prijzen

De jury zal de orkesten op meerdere punten beoordelen en verschillende prijzen toekennen: er wordt per zaal alleen een 1e prijs toegekend. Om de orkesten op meerdere facetten te kunnen beoordelen, worden er per zaal nog twee extra prijzen toegekend:

De “Programma-prijs”, deze prijs zal gaan naar een orkest dat de gespeelde werken goed uitvoert en een afgewogen en evenwichtig programma heeft. Het orkest laat in zijn programma meerdere stijlen “muziek“ horen, bij voorkeur origineel én bewerkingDe jury kan in zijn beoordeling ook bv. letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur of interessante nieuwe muziek. De prijs moet uitsluitend gekoppeld worden aan de kwaliteit van de uitvoering, niet aan de moeilijkheidsgraad van het programma.

De “Arie Willems-prijs”, deze prijs is bedoeld als aanmoediging voor een orkest dat zich op het festival duidelijk onderscheidt. De prijs is vernoemd naar de eerste docent die hoofdvak accordeon gaf op een Nederlands conservatorium (1954-Amsterdam). Arie Willems droeg het accordeonorkest een warm hart toe; hij leidde 50 jaar lang zijn accordeonorkest “Accordiana” tot grote hoogten.

Elk orkest heeft 35 minuten de tijd op het podium. Dit is inclusief 5 minuten inspelen, 20 minuten speeltijd en het op- en afgaan van het podium. Orkesten die hier (ver) buiten gaan krijgen een aantekening van de jury. Deze aantekening kan meewegen bij een “close finish”.