Verkort Reglement Solisten Accordeon

Het bestaande reglement voor NOVAM-concoursen is op dit concours van toepassing.

 • Open inschrijving
 • De docent deelt zelf de leerling in
 • Er zijn geen verplichte werken

Indeling

Je kunt je inschrijven in de volgende afdelingen:

Indeling solisten leeftijdsgebonden

De vier laagste afdelingen worden ingedeeld naar leeftijd:

 • Afdeling Jeugd: t/m 11 jaar
 • Afdeling IV: 12 en 13 jaar
 • Afdeling III: 14, 15 en 16 jaar
 • Afdeling II: 17 t/m 19 jaar
Afdeling Kamermuziek leeftijdsgebonden

Alle groepen t/m 12 spelers, heterogeen en homogeen, zonder dirigent.

 • Afdeling jeugd: Leeftijd gemiddeld t/m 11 jaar.
 • Afdeling A: Leeftijd gemiddeld t/m 16 jaar
Indeling solisten niet leeftijdsgebonden

Vanaf de volgende afdelingen vervalt de leeftijdsindeling en is de repertoriumlijst bepalend voor de indeling:

 • Afdeling I, Ere- en Superieur A en B.
Afdeling Kamermuziek niet leeftijdsgebonden
 • Afdeling B: Niet aan leeftijd gebonden
 • Afdeling C: Kamermuziek voor Conservatoriumstudenten en Professionals.

Repertorium

De indeling naar leeftijd voor de afdeling jeugd, IV, III en II impliceert dat de toepassing van het repertorium in deze afdelingen vrijer wordt. Men is t/m afdeling II dus niet meer strikt gehouden aan de moeilijkheidsgraad van het repertorium, maar deze geldt als minimumeis. Voor de overige afdelingen blijft de repertoriumlijst bepalend voor indeling. Er dienen twee werken met verschillend karakter gespeeld te worden.

Festival afdeling

Iedere enthousiaste accordeonist(e) kan zich inschrijven in deze vrije festival afdeling. Voor groepen en solisten. Twee vrije werken, niet aan leeftijd gebonden.

Lichte muziekafdeling

Voor accordeonisten die zich thuis voelen in de swing, jazz, musette en amusementsmuziek of het leuk vinden een eigen compositie te spelen of te improviseren, is de afdeling lichte muziek geschikt. Voor groepen en solisten. Twee vrije werken, niet aan leeftijd gebonden.

Speelduur

Afdeling jeugd, IV en III : maximaal 6 tot 8 minuten,
Afdeling II : maximaal 6 tot 10 minuten,      
Afdeling I en ere : maximaal 10 tot 15,
Superieur A en B : maximaal 20 minuten.
Kamermuziek Jeugd : maximaal 10 minuten,
Kamermuziek B en C : maximaal 15minuten.
Festival-, Lichte muziekafdeling : maximaal 8-10 minuten.

Locatie

De locatie van Het Nationaal Accordeonconcours voor solisten en kamermuziek wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

Jurering

Geschreven rapport. Voor de beoordeling gebruikt de jury een beoordelingsformulier. Ieder jurylid geeft onafhankelijk van elkaar een cijfer van 0-10 voor de criteria muzikaliteit, techniek, voordracht en moeilijkheidsgraad. Er is een onafhankelijke jury van tenminste drie juryleden.

Wanneer een kandidaat langer speelt dan de aangegeven tijdslimiet wordt hier door de jury rekening mee gehouden bij haar beoordeling (punten aftrek). De puntentelling wordt niet openbaar gemaakt.

De winnaar van afdeling jeugd t/m II e afdeling komt het jaar erop automatisch uit in de daaropvolgende afdeling.

Prijzen

Iedere kandidaat ontvangt na deelname een getuigschrift en een aandenken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het niveau van de deelnemers zijn er per afdeling 3 prijswinnaars mogelijk. Aan het eind van de dag is bekend wie de uiteindelijke prijswinnaar van de Pino Wisselbeker is.

Bij voldoende niveau worden voor de deelnemers in de afdeling Ere, Superieur A, Superieur B en Kamermuziek extra prijzen mogelijk gemaakt.