Beleidsplan

Beleidsplan en doelstellingen Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica.

De NOVAM is op het gebied van accordeon en mondharmonica de overkoepelende Nederlandse landelijke organisatie. Zij wil waardering aankweken voor de muziekbeoefening in het algemeen, en die van accordeon- en mondharmonicamuziek in het bijzonder. De NOVAM wil de groei en bloei van de aangesloten verenigingen, verenigings- en individuele leden bevorderen.

Het bestuur van de NOVAM heeft een organisatie opgebouwd met de volgende acht werkgroepen:

 • Solisten en Kamermuziek .
 • Orkesten.
 • Educatie.
 • Nieuw Repertoire .
 • Website en Nieuwsbrief.
 • Lichte muziek en Wereldmuziek.
 • Mondharmonica.
 • Weekends, workshop en activiteiten.

Belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van de NOVAM:

 • NOVAM heeft een duidelijke visie, missie, doelstelling.
 • De NOVAM werkt met diverse werkgroepen om haar visie, missie, doelen te behalen.
 • NOVAM is transparant en communiceert haar doelstellingen, visie, missie via de website, nieuwsbrieven en ledenvergaderingen.
 • De NOVAM heeft een duidelijk leden beleid over hoe zij nieuwe leden werft en bestaande leden behoud.
 • De NOVAM werkt met financiering door derden, zoals fondsen, subsidies, sponsoren.
 • De NOVAM organiseert diverse evenementen die bijdragen aan haar visie en doelstellingen.
 • De NOVAM is de startpagina voor accordeon en verwijst naar evenementen, orkesten, dirigenten/docenten, leermethoden, bladmuziek, workshops etc.
 • De NOVAM werkt samen met de oude en nieuwe generatie accordeonisten/docenten/dirigenten. Zij wil een inspirerende organisatie zijn voor vakgenoten en leden.
 • De NOVAM wil een professioneel en actief netwerk voor haar doelgroepen en leden aanbieden.
 • De NOVAM werkt nauw samen met diverse partners: conservatoria, componisten, docenten/dirigenten, accordeonbouwers, reparateurs etc.
 • De NOVAM wil een financieel gezonde organisatie zijn die producten en diensten aanbiedt waar leden voor willen betalen.

De NOVAM tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • Het propageren van kwalitatief verantwoorde instructies voor accordeon mondharmonica en orkesten.
 • Het geven en stimuleren van opleidingen, (kader)cursussen, vormingsactiviteiten, workshops enzovoorts.
 • Het houden en stimuleren van examens voor individuele leden.
 • Het houden van vergaderingen, congressen, en culturele manifestaties.
 • Symposia te organiseren voor besturen van verenigingen m.b.t. o.a. een gericht jeugdbeleid.
 • Het organiseren van festivals en concoursen voor solisten, kamermuziek en orkesten.
 • Het in stand houden en uitbreiden van een inhoudelijk verantwoorde muziekbibliotheek en-fonotheek ten behoeve van haar leden.
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven en het in stand houden van de website.
 • Het bevorderen van de grootst mogelijke samenwerking met en tussen organisaties in en buiten Nederland.
 • Contacten te onderhouden met instellingen, sponsoren en doelgroepen.
 • Speciale aandacht voor en ledenwerving onder jeugd en ouderen.
 • Het Intensiveren van activiteiten voor mondharmonica.
 • Meer samen te werken met professionele accordeonisten en mondharmonicaspelers.
 • Het doen uitgaan van compositieopdrachten voor solo , kamermuziek en orkesten.
 • Het organiseren van concerten /podia waar ook nieuwe muziek word uitgevoerd.
 • Meer samenwerking creĆ«ren met verenigingen, muziekscholen en conservatoria.
 • Meer samenwerking zoeken met (jeugd)accordeonorkesten in het land.