Werkgroep Orkesten

Doel

De Werkgroep Orkesten van de NOVAM ondersteunt het bestuur bij de praktische uitvoering van haar doelstellingen met betrekking tot accordeonorkesten.

Taken

De Werkgroep Orkesten van de NOVAM houdt zich bezig met de organisatie van het succesvolle jaarlijks terugkerende festival voor accordeonorkesten, wat dit jaar plaats zal vinden in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum.

Tevens zorgt de Werkgroep Orkesten voor het up-to-date houden van de repertoriumlijst voor accordeonorkesten van de NOVAM.

De niveau-indeling in deze lijst wordt gebruikt voor indeling van de ingeschreven orkesten op het Orkestenfestival.

Tot slot houdt de Werkgroep Orkesten zich bezig met de aanvragen voor compositieopdrachten voor orkesten (samen met de Werkgroep Nieuwe Muziek).

Leden

De Werkgroep Orkesten van de NOVAM bestaat uit Christa Groeneveld, Tim Fletcher, Leo van Lierop en Evert van Amsterdam.

Contactpersoon: