Redactiestatuut Samenspel

Klik op onderstaande link als u de volledige tekst wilt downloaden.


Redactiestatuut NOVAM publicaties

Verenigingsorgaan: Samenspel
Nieuwsbrief: NOVAM nieuws
Website: www.novam.net

Karakteristiek:
nieuws, achtergronden, informatie en service gerelateerd aan onderwerpen rond instrumenten met doorslaande tong.

Commerciële componenten:
advertenties en banners en abonnementsgelden

Eigenaar:
Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica.

De redactie
De redactie voert zijn taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit. De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.
De hoofdredacteur beslist over plaatsing.

De uitgever
De NOVAM is uitgever, verantwoordelijk voor commerciële en niet-redactionele taken die kunnen worden gedelegeerd aan een redacteur.

Concept
Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee inkomen wordt verworven.

Advertenties
Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst, zodat de lezer altijd weet welke tekst gemaakt is door de redactie en wat eventuele bijdragen van commerciële partners zijn.

Rectificaties
Fouten en vergissingen worden gerectificeerd.

Datum
Dit statuut treedt in werking op 2 oktober 2007